Order and Chaos

Order and Chaos

De gebeurtenissen in de tijd Johan van Oldenbarnevelt ziet hij in het licht van “De relatie tussen ruimte en de cyclische tijd in de geschiedenis. Bepaalde politieke en maatschappelijke conflicten in onze samenleving kunnen in een ander land op een ander continent soms precies hetzelfde zijn. Ik vind het interessant om binnen dit concept te werken, want na chaos zal er altijd weer even orde zijn en waar bevinden wij ons nu als maatschappij?

Pablo Ponce heeft voor Orde en Chaos een installatie gecreëerd speciaal voor de St-joriskerk. Zij hebben beide een gemeenschappelijk verhaal: de mens en de tijd.

Het project van Ponce betreft een interactieve video installatie in de vorm van een octogonale horizontaal geplaatste capsule. Het is een metafoor voor een tijdmachine. In de capsule heeft de kunstenaar met allerlei attributen en schilderingen een landschap gecreëerd, waarmee hij zijn visie op de zich herhalende spanningen tussen de diverse sociale lagen in een maatschappij. Hij verbeeldt dit door lucifers: “De verbrande lucifer is de chaos en staat voor de plaats van mensen binnen de strak verdeelde sociale klassen.”

Die spanningen binnen de maatschappij (de capsule) vertaalt hij tevens naar de spanningen buiten de maatschappij. Ook daar worden mensen beperkt in het veranderen van hun situatie.

Dit laat hij zien in de beelden van performances die op de wanden aan de binnenzijde van de Capsule met een beamer worden geprojecteerd. De performances spelen zich af rondom een muur, waarmee immigranten fysiek en mentaal worden geconfronteerd.