VIDEO

Hombre y engranajes

¿De mens een machine?
analyseert de crisis in de moderne cultuur door het verbeelden van de oorzaken van het existentiële nihilisme waarin de mensheid is afgedaald, gehypnotiseerd als zij is door de vluchtige vooruitgang, depersonalisatie en gebrek aan solidariteit.

Het werk stelt vrijmoedig dat de vooruitgang in wetenschap en technologie de mens in een eenvoudige radertje getransformeerd heeft, in een machine om te produceren en te consumeren. De dramatische economische zorgen, de groeiende afgoderij van de technologie en de uitbuiting van de mens door de mens leiden onontkoombaar tot verachting van emoties, wereldwijde intolerantie, verlies van identiteit en culturele chaos.

Het tegengif voor de steeds naamlozere maatschappij is de waarde van kunst, literatuur en het herstel van existentiële waarden.